Tuesday, 27/07/2021 - 06:13|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan

Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
18/07/2021
Ngày hiệu lực:
18/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
17/07/2021
Ngày hiệu lực:
17/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
16/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
16/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực