• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
17/06/2010
Ngày hiệu lực:
17/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2008
Ngày hiệu lực:
16/07/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2006
Ngày hiệu lực:
01/07/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày hiệu lực:
01/01/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày hiệu lực:
01/01/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/11/2005
Ngày hiệu lực:
29/11/2005
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2005
Ngày hiệu lực:
16/06/2005
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Nội dung đang cập nhật...