• Đ/c Lê Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Điện thoại:
   0914201645
  • Email:
   nhanlv.tuayunpa@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo thị xã, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng.

 • Đ/c Ksor Choan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Điện thoại:
   01685990229
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo thị xã, chịu trách nhiệm chuyên môn cấp học Mầm non và Tiểu học.

 • :
 • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA - TỈNH GIA LAI