Wednesday, 24/07/2019 - 15:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUN PA - TỈNH GIA LAI
Đ/c Lê Văn Nhân

Đ/c Lê Văn Nhân

Địa chỉ: 67 Nguyễn Huệ, Tx.Ayun Pa, Gia Lai

Trưởng phòng

Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo thị xã, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng.

Kết nối với tôi

Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo thị xã, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng.