Tuesday, 27/07/2021 - 06:30|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA - TỈNH GIA LAI

hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ngày ban hành:
24/07/2021
Ngày hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trường học

Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Thực hiện báo cáo số 49/CV-DT ngày 16/7/2021

Ngày ban hành:
19/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
18/07/2021
Ngày hiệu lực:
18/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
17/07/2021
Ngày hiệu lực:
17/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
16/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2021
Ngày hiệu lực:
16/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực